تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - دی ۱۳۸۹ January - December 2011
تقویم
دی ۱۳۸۹
January - December 2011
محرم - صفر - ١٤٣٢
ش ی د س چ پ ج
۱
 22  ١٦ 
۲
 23  ١٧ 
۳
 24  ١٨ 
۴
 25  ١٩ 
۵
 26  ٢٠ 
۶
 27  ٢١ 
۷
 28  ٢٢ 
۸
 29  ٢٣ 
۹
 30  ٢٤ 
۱۰
 31  ٢٥ 
۱۱
 01  ٢٦ 
۱۲
 02  ٢٧ 
۱۳
 03  ٢٨ 
۱۴
 04  ٢٩ 
۱۵
 05  ٣٠ 
۱۶
 06  ١ 
۱۷
 07  ٢ 
۱۸
 08  ٣ 
۱۹
 09  ٤ 
۲۰
 10  ٥ 
۲۱
 11  ٦ 
۲۲
 12  ٧ 
۲۳
 13  ٨ 
۲۴
 14  ٩ 
۲۵
 15  ١٠ 
۲۶
 16  ١١ 
۲۷
 17  ١٢ 
۲۸
 18  ١٣ 
۲۹
 19  ١٤ 
۳۰
 20  ١٥ 
۱ دی روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
۵ دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله
۸ دی دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
۱۰ دی شهادت امام زین العابدین علیه السلام به روایتی
۱۵ دی دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
۱۸ دی ولادت امام محمد باقر علیه السلام
۱۹ دی قیام مردم قم
۲۲ دی تشكیل شورای انقلاب
۲۲ دی ولادت امام موسی كاظم علیه السلام
۲۳ دی دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان