تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - فرم نویسندگی در این وبلاگ

Click on the link bellow

ابتدا قبل از شروع به پر کردن فرم مطالب زیر را با دقت بخوانید :

 1- شما باید تمامی اطلاعات خواسته شده را پر کنید ولی قسمت های پرچم خورده قسمت های اصلی هستند .
 2- نام و نام خانوادگی شما به منظور نام نویسنده در وباگ محسوب میشود در صورت لزوم میتوانید از القاب خاصی استفاده کنید .
 3- نام کاربری باید خاص و انگلیسی باشد .
 4- رمز عبور حد اقل باید 10 حرف باشد و شامل حروف فارسی و انگلیسی و اعداد باشد .
 5- اطلاعات درخواستی بالا را در کادر فرم اطلاعات بنویسید .
 6- اگر شما قبلا در میهن بلاگ ثبت نام کرده و دارای وبلاگی هستید نام کاربری خود را در بنویسید و ما برایتان دعوتنامه ارسال میکنیم .
###  تا سه روز بعد جواب این نامه به ایمیل شما ارسال میگردد . ### 
متن :