تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - خواص فیزیکی و شیمیاییی عنصر ایتربیم
چهارشنبه 20 مرداد 1389

خواص فیزیکی و شیمیاییی عنصر ایتربیم   نوشته شده توسط: عرفان یزدپور    نوع مطلب :شیمی ،فیزیک ،


خواص فیزیکی و شیمیاییی عنصر ایتربیم :
عدد اتمی : 70
جرم اتمی : 173.04
نقطه ذوب : C° 819
نقطه جوش : C° 1196
شعاع اتمی : pm 194
ظرفیت : 3و2
رنگ : سفید نقره ای
حالت استاندارد : جامد
نام گروه : لانتانیدها
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 603.4
شکل الکترونی : [Xe]6s24f14
شعاع یونی : Å 0.858
الکترونگاتیوی : 1.1
حالت اکسیداسیون : 3, 2
دانسیته : 6.570
گرمای فروپاشی : Kj/mol 7.66
گرمای تبخیر : Kj/mol 128.9
مقاومت الکتریکی: Ohm m 0.0351 × 106
گرمای ویژه: J/g Ko 0.145
دوره تناوبی : 6

شماره سطح انرژی : 6
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 32
پنجمین انرژی : 8
ششمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Yb-168 پایدار
Yb-169 32.03 روز
Yb-170 پایدار
Yb-171 پایدار
Yb-172 پایدار
Yb-173 پایدار
Yb-174 پایدار
Yb-175 4.19 روز
Yb-176 پایدار

اشکال دیگر :
دی هیدرید ایتربیم YbH2 و پنتا هیدرید ایتربیم Yb2H5
اکسید ایتربیم Yb2O3
دی کلرید ایتربیم YbCl2 و تری کلرید ایتربیم YbCl3

موارد استفاده : مورد استفاده در آزمایشهای شیمیایی و متالورژیکی و ساخت آلیاژها
منابع : کانی های ایتریا ، مونازیت ، گادولینیت ، زنوتایم و باستنازیت