تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر لوتتیم
چهارشنبه 20 مرداد 1389

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر لوتتیم   نوشته شده توسط: عرفان یزدپور    نوع مطلب :شیمی ،فیزیک ،


خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر لوتتیم :
عدد اتمی : 71
جرم اتمی : 174.97
نقطه ذوب : C° 1663
نقطه جوش : C° 3402
شعاع اتمی : pm 173.4
ظرفیت : 3
رنگ : سفید نقره ای
حالت استاندارد : جامد
نام گروه : لانتانیدها
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 523.5
شکل الکترونی : [Xe]6s24f145d1
شعاع یونی: Å 0.848
الکترونگاتیوی : 1.27
حالت اکسیداسیون : 3
دانسیته : 9.84
گرمای فروپاشی : Kj/mol 18.6
گرمای تبخیر : Kj/mol 355.9
مقاومت الکتریکی: Ohm m 0.0185×106
گرمای ویژه: J/g Ko 0.15
دوره تناوبی : 6

شماره سطح انرژی : 6
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 32
پنجمین انرژی : 9
ششمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Lu-172 6.7 روز
Lu-172m 3.7 دقیقه
Lu-173 1.37 سال
Lu-174 3.3 سال
Lu-174m 142.0 روز
Lu-175 پایدار
Lu-176 3.6E10 سال
Lu-177 6.68 روز
Lu-177m 160.7 روز

اشکال دیگر :
دی هیدرید لوتتیم LuH2 و تری هیدرید لوتتیم LuH3
اکسید لوتتیم Lu2O3
کلرید لوتتیم LuCl3

موارد استفاده : ساخت آلیاژ ها
منابع : کانی های مونازیت ، گادولینیت ، زنوتایم و باستنازیت